Bodembedekkende heesterrozen

In verband met de toepassingsmogelijkheden van deze rozen verdelen we ze in twee groepen, n.l. de breeduit groeiende bodembedekkende rozen, die laag over de grond takken vormen en de opgaande heesterrozen die na enige jaren tot flinke heesters uitgroeien.

Jaarlijkse snoei van deze soorten kan achterwege blijven. Indien toch gesnoeid dient te worden dan kunnen de hoge opgaande variëteiten op ± 30 cm. en de kruipende en lage variëteiten op ± 15 cm. gesnoeid worden.

Doorzoek onze rozen-databaseDe meeste variëteiten zijn goed doorbloeiend en gezond.